• BrE & NAmE /ɪn'fleɪʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bơm phồng, sự thổi phồng; tình trạng được bơm phồng, tình trạng được thổi phồng
  Sự lạm phát
  galloping inflation
  lạm phát nhảy vọt, lạm phát phi mã
  to control inflation
  kiềm chế lạm phát
  Sự tăng giá giả tạo

  Chuyên ngành

  Môi trường

  sự bơm nạp

  Toán & tin

  sự thổi phồng

  Xây dựng

  sự bơm phình
  thổi phình

  Kỹ thuật chung

  lạm phát
  anticipated inflation
  lạm phát theo dự kiến
  structural inflation
  lạm phát cấu
  sự bơm phồng

  Kinh tế

  sự phồng (fomat, đồ hộp)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X