• /ˌæmbɪˈgyuɪti/

  Thông dụng

  Cách viết khác ambiguousness

  Danh từ

  Sự tối nghĩa, sự không rõ nghĩa
  Sự không rõ ràng, sự mơ hồ, sự nhập nhằng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  [sự; tính] nhập nhằng

  Kỹ thuật chung

  không rõ ràng
  ambiguity period
  chu kỳ không rõ ràng
  mơ hồ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X