• /ig´zækʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tống (tiền...); số tiền tống, số tiền đòi hỏi
  Sự đòi hỏi không hợp pháp, sự đòi hỏi quá quắt, sự sách nhiễu; sự bóp nặn (tiền của...)
  Sưu cao thuế nặng

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  đòi hỏi quá đáng
  sách nhiễu
  sự bóp nặn
  sự bóp nặn (tiền của...)
  sự đòi hỏi
  sự đòi hỏi quá đáng
  sự sách nhiễu
  sự tống tiền
  sưu cao thuế nặng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  call , claim , cry , requisition , charge , fee

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X