• /və:'bous/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đa ngôn, lắm lời
  Dài dòng, dông dài, dùng nhiều từ không cần thiết (nói)
  a verbose speaker
  người nói dài
  a verbose argument
  lý lẽ dài dòng

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  dài dòng
  rườm rà
  verbose output
  đầu ra rườm rà

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X