• /iks´kə:səs/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều excursuses

  Bài bàn thêm về một vấn đề (ở phần phụ lục của quyển sách)

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X