• /pə´renθisis/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều .parentheses

  (thường) dấu ngoặc đơn
  Thành phần xen kẽ (từ hoặc âm thêm vào để giải thích); (nghĩa bóng) sự việc xen vào giữa (hai sự việc khác nhau)
  Thành phần trong ngoặc đơn
  (nghĩa bóng) khoảng cách, lấp chỗ trống; thời gian nghỉ tạm (giữa hai màn kịch...)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  ngoặc tròn
  dấu ngoặc
  left parenthesis
  dấu ngoặc trái
  right parenthesis
  dấu ngoặc phải
  dấu ngoặc đơn

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X