• /ig´zɔ:stʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  (kỹ thuật) sự hút, sự hút hết; sự làm chân không, sự rút khí
  Sự làm kiệt; sự dốc hết, sự dùng hết
  Tình trạng mệt lử, tình trạng kiệt sức
  Tình trạng kiệt quệ, tình trạng bạc màu
  (toán học) phép vét kiệt; phép khử liên tiếp
  Sự bàn hết khía cạnh, sự nghiên cứu hết mọi mặt (một vấn đề)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự xả, sự hút ra, sự làm loãng khí, sự làm chân không, sự làm kiệt

  Cơ - Điện tử

  Sự xả, sự hút ra, sự làm kiệt, sự tạo chân không

  Hóa học & vật liệu

  sự hút khí

  Toán & tin

  sự vét kiệt

  Kỹ thuật chung

  hút ra
  sự rút khí

  Kinh tế

  sự hút khí
  sự làm thoát khí

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X