• /iks'penditʃə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự tiêu dùng
  Số lượng tiêu dùng; món tiền tiêu đi; phí tổn

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  kinh phí

  Toán & tin

  (thống kê ) sự tiêu dùng, sự sử dụng

  Điện tử & viễn thông

  sự chi tiêu

  Điện

  tiêu hao

  Kỹ thuật chung

  chi tiêu
  aggregate expenditure
  chỉ tiêu kết trộn
  apportionment (ofexpenditure)
  sự phân bổ (mức chi tiêu)
  fiscal limit on expenditure
  mức giới hạn tài chính chỉ tiêu
  object of expenditure
  mục đích chi tiêu
  total expenditure
  tổng chi tiêu
  phí tổn
  sử dụng
  tiền phí tổn
  vốn

  Kinh tế

  chi phí
  chi tiêu
  above-the-line expenditure
  chỉ tiêu ngân sách thường xuyên
  aggregate expenditure schedule
  danh mục tổng chi tiêu
  allotment for annual expenditure
  số phân phối chi tiêu hàng năm
  anticipated expenditure
  chi tiêu dự kiến
  autonomous expenditure
  chỉ tiêu tự định
  autonomous-expenditure multiplier
  số nhân chi tiêu tự định
  basic expenditure
  chi tiêu cơ bản
  budget for annual expenditure
  dự toán chi tiêu hàng năm
  Cobb-Douglas expenditure function
  hàm chỉ tiêu Cobb-Douglas
  consumer expenditure survey
  điều nghiên chi tiêu của người tiêu dùng
  consumer's expenditure
  chi tiêu của người tiêu dùng
  consumption expenditure
  chi tiêu cho tiêu dùng
  consumption expenditure
  chỉ tiêu để tiêu dùng
  current expenditure
  chi tiêu thông thường
  current expenditure
  chi tiêu trong kỳ
  curtailment of expenditure
  sự cắt giảm chi tiêu
  environment expenditure
  chi tiêu bảo vệ môi trường
  estimate of expenditure
  số dự kiến chi tiêu (hàng năm)
  estimated expenditure
  chi tiêu ước tính
  excess of expenditure over revenue
  sự chi tiêu vượt thu
  excessive expenditure
  chi tiêu quá mức
  expenditure budget
  ngân sách chi tiêu
  expenditure changing policies
  các chính sách thay đổi chi tiêu
  expenditure control
  quản lý chi tiêu
  expenditure elasticity
  tính co dãn chi tiêu
  expenditure expansion
  sự mở rộng chi tiêu
  expenditure for economic construction
  chi tiêu xây dựng kinh tế
  expenditure for imports
  chi tiêu cho nhập khẩu
  expenditure for public works
  chi tiêu cho công trình công cộng
  expenditure function
  hàm chi tiêu
  expenditure method
  cách chi tiêu
  expenditure minimizationproblem
  bài toán cực tiểu chi tiêu
  expenditure saving
  tiết giảm chi tiêu
  expenditure tax
  thuế chi tiêu
  expenditure tax (outlaytax)
  thuế chi tiêu
  expenditure-dampen policies
  các chính sách giảm chi tiêu
  expenditure-dampening policies
  các chính sách giảm chi tiêu
  expenditure-damping policies
  các chính sách giảm chi tiêu
  final expenditure
  chi tiêu cuối cùng
  final expenditure
  chỉ tiêu cuối cùng
  gross national expenditure
  tổng chi tiêu quốc dân
  heavy expenditure
  các khoán chi tiêu lớn
  household expenditure
  chi tiêu hộ gia đình
  income and expenditure account
  tài khoản thu (nhập) và chi (tiêu)
  jack up expenditure
  tăng thêm chi tiêu
  jack up expenditure
  tăng thêm chỉ tiêu
  level-expenditure method
  phương pháp thăng bằng chi tiêu
  limitation of public expenditure
  hạn chế chi tiêu công quỹ
  military expenditure
  chỉ tiêu quân sự
  non-business expenditure
  chi tiêu phi doanh nghiệp
  non-business expenditure
  chỉ tiêu phi doanh nghiệp
  non-productive expenditure
  chi tiêu không có tính sản xuất
  ordinary expenditure
  chi tiêu thường xuyên
  overall expenditure
  tổng chi tiêu
  personal consumption expenditure
  chi tiêu tiêu dùng cá nhân
  productive expenditure
  chi tiêu (cho) sản xuất
  productive expenditure
  chi tiêu cho sản xuất
  project expenditure
  chi tiêu cho hạng mục công trình
  public expenditure
  chi tiêu công
  public expenditure
  chi tiêu công cộng
  public expenditure
  chi tiêu của nhà nước
  reduction of expenditure
  tiết giảm chi tiêu
  research expenditure
  chi tiêu nghiên cứu
  restriction of expenditure
  sự hạn chế chi tiêu, chi phí
  retrench expenditure (to...)
  tiết giảm chi tiêu
  retrenchment in expenditure
  sự tiết giảm chi tiêu
  revenue expenditure
  chi phí kinh doanh, hoạt động, chi tiêu thu nhập
  revenue expenditure
  chi tiêu (dùng) thu nhập
  revenue expenditure
  chi tiêu thu nhập
  statutory expenditure
  chi tiêu đúng luật
  supernumerary expenditure
  chi tiêu trên mức bình thường
  survey of income and expenditure
  điều tra thu nhập và chi tiêu
  tax expenditure
  chi tiêu thuế
  total advertising expenditure
  tổng chi tiêu quảng cáo
  total domestic expenditure
  tổng chi tiêu trong nước
  total expenditure
  tổng chi tiêu
  total magazine expenditure
  tổng chi tiêu quảng cáo tạp chí
  total outdoor expenditure
  tổng chi tiêu quảng cáo ngoài trời
  total radio expenditure
  tổng chi tiêu quảng cáo phát thanh
  total TV expenditure
  tổng chi tiêu quảng cáo truyền hình
  under expenditure
  chi tiêu chưa hết, còn thừa
  unproductive expenditure
  chi tiêu không có tính sản xuất
  wasteful expenditure
  chi tiêu lãng phí
  phí dụng
  số chi tiêu
  số tiền chi tiêu
  sự tiêu dùng chỉ tiêu

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  savings

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X