• /´eksidʒəns/

  Thông dụng

  Cách viết khác exigency

  Danh từ
  Nhu cầu cấp bách
  Sự khẩn cấp; tình trạng khẩn cấp

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X