• Thông dụng

  Danh từ

  Nước nóng
  (thông tục) cảnh khó khăn
  to be in hotỵwater
  lâm vào cảnh khó khăn; xích mích với ai vì sơ hở

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  nước nóng
  accelerated hot-water heating
  sự sưởi nhanh bằng nước nóng
  centralized hot-water supply system
  hệ (thống) cấp nước nóng tập trung
  centralized hot-water supply system
  hệ thống trung tâm cấp nước nóng
  domestic hot water
  nước nóng trong nhà
  heating and hot water boiler
  nồi hơi nước nóng và sưởi ấm
  hot water accumulator
  thùng chứa nước nóng
  hot water appliance
  thiết bị đun nước nóng
  hot water boiler
  nồi đun nước nóng
  hot water circulator
  máy bơm tuần hoàn nước nóng
  hot water coil
  dàn ống xoắn nước nóng
  hot water coil
  giàn ống xoắn nước nóng
  hot water cylinder
  thùng chứa nước nóng hình trụ
  hot water heating
  sự sưởi ấm bằng nước nóng
  hot water heating
  sự sưởi bằng nước nóng
  hot water heating system
  hệ thống đun nước nóng
  hot water heating system
  hệ thống sưởi bằng nước nóng
  hot water pipe
  ống dẫn nước nóng
  hot water piping
  ống dẫn nước nóng
  hot water storage tank
  bể tích nước nóng
  hot water supply
  sự cấp nước nóng
  hot water system
  hệ thống cấp nước nóng
  hot water tank
  bể chứa nước nóng
  hot-water supple system
  hệ (thống) cấp nước nóng
  hot-water supple system
  sự cấp nước nóng
  hot-water tank
  thùng nước nóng
  hot-water washing
  sự rửa bằng nước nóng
  indirect hot water supply
  sự cung cấp nước nóng gián tiếp
  local hot water supply system
  hệ (thống) cấp nước nóng cục bộ
  pressurized hot water tank
  bình nước nóng có áp
  single-pipe hot-water supply system
  hệ (thống) cấp nước nóng một đường ống
  soil defrosting by hot water
  làm tan băng trong đất bằng nước nóng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X