• /ek´sɔdʒinəs/

  Thông dụng

  Tính từ (sinh vật học), (địa lý,địa chất)

  Sinh ngoài, ngoại sinh

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  ngoại lệ

  Kỹ thuật chung

  ngoại sinh
  exogenous aneurysm
  phình mạch ngoại sinh
  exogenous dome
  vòm ngoại sinh
  exogenous enclosure
  bao thể ngoại sinh
  exogenous rock
  đá ngoại sinh
  exogenous variable
  biến ngoại sinh

  Kinh tế

  ngoại sinh
  exogenous money
  tiền ngoại sinh
  exogenous variable
  biến ngoại sinh
  exogenous variable
  yếu tố biến đổi ngoại sinh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X