• (đổi hướng từ Extenuating)
  /eks´tenju¸eit/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Giảm nhẹ (tội...); giảm nhẹ tội (của ai...)
  (từ cổ,nghĩa cổ) làm yếu, làm suy nhược
  extenuating circumstances
  (pháp lý) tình tiết giảm nhẹ hình phạt, tình tiết giảm khinh

  Hình thái từ

  Ved: extenuated

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  ngoại bộ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X