• /'´kwɔli¸fai/

  Thông dụng

  Động từ

  Đủ tư cách, khả năng, điều kiện

  Ngoại động từ

  Cho là, gọi là; định tính chất, định phẩm chất
  to qualify someone is an ace
  cho ai là cừ, cho ai là vô địch
  Làm cho có đủ tư cách, làm cho có đủ khả năng, làm cho có đủ tiêu chuẩn; chuẩn bị đầy đủ điều kiện (để đảm nhiệm một chức vị gì...)
  to be qualificed for a post
  có đủ tư cách đảm nhiệm một chức vụ
  qualifying examination
  kỳ thi sát hạch, kỳ thi tuyển lựa
  Hạn chế, dè dặt; làm nhẹ bớt
  to qualify a statement
  tuyên bố dè dặt
  Pha nước vào (rượu mạnh); (đùa cợt) pha vào rượu (nước lã)
  (ngôn ngữ học) hạn định, bổ nghĩa (mô tả một cách riêng biệt)
  Nói rõ (vấn đề..)

  Nội động từ

  ( + for) có đủ tư cách, có đủ khả năng, có đủ tiêu chuẩn
  Qua kỳ thi sát hạch, qua kỳ thi tuyển lựa, tuyên thệ (để đảm nhiệm chức vụ gì...)

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  xác định, định tính

  Kỹ thuật chung

  đặc tính
  ra giá

  Kinh tế

  đủ điều kiện
  đủ trình độ chuyên môn
  đủ tư cách
  hợp cách
  nói rõ
  phát biểu
  thích hợp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X