• /´wait¸wɔʃ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nước vôi (quét tường)
  (nghĩa bóng) sự thanh minh; sự minh oan

  Ngoại động từ

  Quét vôi trắng
  (nghĩa bóng) thanh minh; minh oan
  to whitewash the reputation of a person
  thanh minh để giữ thanh danh cho ai
  ( dạng bị động) được toà án xử và được kinh doanh lại (người vỡ nợ)

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  quét trắng
  sự làm (màu) trắng
  sự quét (màu) trắng
  sự quét sơn trắng

  Kỹ thuật chung

  dung dịch vôi
  làm trắng
  nước vôi

  Giải thích EN: A mixture of lime and water or of whiting, size, and water that is used to paint or whiten such surfaces as walls, fences, and woodwork; not usually water resistant.

  Giải thích VN: Là hỗn hợp của vôi và nước hay vôi bột trắng, hồ và nước được sử dụng để sơn hoặc làm trắng bề mặt như tường, hàng rào và làm mộc. Nó thường không chống được nước.

  quét vôi trắng
  lime whitewash
  sự quét vôi trắng
  sự làm trắng
  sự quét trắng
  sự quét vôi
  lime whitewash
  sự quét vôi trắng
  vạch dấu

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X