• Xây dựng

    sự pha trộn cho bề mặt bê tông

    Giải thích EN: A mixture of cement and stone dust used to imitate real stone as facing for concrete blocks. Giải thích VN: Một hỗn hợp giưũa xi măng và mạt đá dùng để tạo ra đá nhân tạo trên bề mặt của tấm bê tông.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X