• Xây dựng

    tường mặt trước

    Giải thích EN: A wall in which the masonry composition of the facing and that of the backing are of different materials. Giải thích VN: Là bức tường với phần mặt và phần lưng có thành phần nề khác nhau.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X