• Thông dụng

  Danh từ

  (kiến trúc) vòm trần trang trí hình nan quạt

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  vòm quạt

  Giải thích EN: An elaborate vaulting system of the Perpendicular period in which identical ribs radiate like an unfolded fan. Giải thích VN: Một hệ thống hình vòng cung phức tạp của thời kỳ kiến trúc Gothic Anh trong đó các gân xòe ra như quạt xòe.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X