• /¸feroui´lektrik/

  Thông dụng

  Tính từ

  Chứa sắt ( II), sắt ( III)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) chất sắt điện

  Điện lạnh

  chất fero-điện
  chất sắt điện
  chất xenhet điện

  Kỹ thuật chung

  sắt điện
  ferroelectric converter
  bộ biến đổi sắt điện
  ferroelectric crystal
  tinh thể sắt điện
  ferroelectric domain
  đomen sắt điện
  ferroelectric domain
  miền sắt điện
  ferroelectric hysteresis
  hiện tượng trễ sắt điện
  ferroelectric hysteresis loop
  vòng trễ sắt điện
  ferroelectric liquid crystals (FLC)
  tinh thể lỏng sắt điện
  ferroelectric material
  vật liệu sắt điện
  ferroelectric memory matrix
  ma trận nhớ sắt điện
  ferroelectric memory matrix
  ma trận nhờ sắt điện
  ferroelectric RAM (ferroelectricrandom access memory)
  RAM sắt điện
  ferroelectric storage
  bộ nhớ sắt điện
  FLC (ferroelectricliquid crystals)
  tinh thể lỏng sắt điện
  FRAM (ferroelectricrandom access memory)
  bộ nhớ truy cập ngẫu nhiên sắt điện

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X