• /´impətəs/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sức xô tới, sức đẩy tới
  (nghĩa bóng) sự thúc đẩy

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sức đẩy tới

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  block , check , hindrance

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X