• Kinh tế

  các báo cáo tài chính
  general purpose financial statements
  các báo cáo tài chính theo mục tiêu chung
  notes to financial statements
  giải trình các báo cáo tài chính
  primary financial statements
  các báo cáo tài chính chủ yếu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X