• /fiηk/

  Thông dụng

  Danh từ, (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng)

  Kẻ tố giác, tên chỉ điểm
  Kẻ phá hoại cuộc đình công
  Kẻ đáng khinh

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  talk , tattle , tip
  phrasal verb
  back down , renege , retreat

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X