• /fist/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nắm tay; quả đấm
  to clench one's fist
  nắm chặt tay lại
  to use one's fists
  đấm nhau, thụi nhau
  (đùa cợt) bàn tay
  give us your fist
  nào, bắt tay
  (đùa cợt) chữ viết
  a good fist
  chữ viết đẹp
  I know his fist
  tôi biết chữ nó

  Ngoại động từ

  Đấm, thụi
  Nắm chặt, điều khiển
  to fist an oar
  điều khiển mái chèo
  an iron fist in a velvet glove
  quả đấm bọc nhung, chiến lược vừa đập vừa xoa
  to make money hand over fist
  vớ được lợi lộc béo bở
  the mailed fist
  sự đe doạ bằng vũ lực

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nắm tay
  quả đấm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X