• /'velvit/

  Thông dụng

  Danh từ

  Nhung, vải nhung
  silk velvet
  nhung tơ
  Lớp lông nhung (trên sừng hươu, nai)
  (từ lóng) tiền được bạc; tiền lãi

  Tính từ

  Bằng nhung
  velvet glove
  găng nhung; sự dịu dàng ngoài mặt
  an iron hand in a velvet glove
  (nghĩa bóng) bàn tay sắt bọc nhung
  Như nhung, mượt như nhung
  velvet satin
  xa tanh mượt như nhung
  (nghĩa bóng) nhẹ nhàng, dịu dàng
  with velvet tread
  bước đi nhẹ nhàng
  velvet paw
  chân giấu vuốt (như) chân mèo; (nghĩa bóng) khẩu phật tâm xà

  Cấu trúc từ

  to be on velvet
  ở thế thuận lợi; thông đồng bén giọt, thịnh vượng

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  nhung
  thu nhập bất ngờ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  velutinous , velvety
  noun
  nap , pile , plush , velour , velveteen

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X