• /pɔ:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chân (có móng, vuốt của mèo, hổ...)
  a dog's paw
  chân chó
  (thông tục) bàn tay người; nét chữ

  Ngoại động từ

  Cào, tát (bằng chân có móng sắc)
  Lấy chân xuống đất (ngựa, bò)
  (thông tục) cầm lóng ngóng vụng về; mân mê, sờ soạng

  Nội động từ

  Gõ chân xuống đất (ngựa)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  clap , claw , clutch , dig , feel , finger , fondle , grab , grate , grope , handle , hit , maul , molest , palpate , pat , rake , rasp , rub , scratch , search , slap , smite , stroke , foot , hand , pad , toe

  Từ trái nghĩa

  verb
  manhandle

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X