• /klentʃ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đóng gập đầu đinh lại
  Sự ghì chặt, sự siết chặt
  Lý lẽ vững chắc, lý lẽ đanh thép
  (hàng hải) múi dây buộc vào vòng neo

  Ngoại động từ

  Nghiền, siết, mím, nắm chặt
  to clench one's teeth
  nghiến răng
  to clench one's lips
  mím môi
  to clench one's fist
  nắm chặt tay lại
  (hàng hải) buộc chặt (dây thừng)
  Giải quyết, thanh toán
  to clench a matter
  giải quyết một vấn đề
  Xác nhận; làm cho không bác lại được (lý lẽ, luận điểm)

  Nội động từ

  Bị đóng gập đầu lại (đinh)
  Nghiến (răng), siết chặt, nắm chặt (tay)
  Ôm chặt, ghì chặt

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  đập bẹp
  sự (đóng) gập
  sự ghì

  Kỹ thuật chung

  cái kẹp
  cặp kẹp
  sự siết

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  clasp , clutch , grasp , grip

  Từ trái nghĩa

  verb
  let go , loose , loosen , release

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X