• Xây dựng

  ngói bản rộng

  Giải thích EN: A tile that is specially fabricated to fit over a hip or valley line or to catch rainwater. Giải thích VN: Ngói hoặc đá lát được xây đặc biệt để khớp với sườn hay đường dốc hoặc để hứng nước mưa.

  Kỹ thuật chung

  ngói máng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X