• /´speʃəli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Đặc biệt, riêng biệt; chỉ dành cho
  I came here specially to see you
  tôi đến đây là chỉ để thăm anh
  Một cách cá biệt, một cách riêng biệt (như) especially

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  một cách chuyên môn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adverb
  broadly

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X