• Cơ khí & công trình

  đường phân khuôn (rèn dập)

  Kỹ thuật chung

  đường nối gờ

  Giải thích EN: A ridged seam on a molding surface between mold faces. Giải thích VN: Đường nối rìa trên bề mặt khuôn, giữa các mặt khuôn.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X