• /si:m/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đường nối (của hai mép vải..)
  Đường may nổi
  Vết sẹo
  Đường phân giới
  (giải phẫu) sự khâu nổi vết thương; đường khâu nổi vết thương
  Lớp (than đá, quặng...); vỉa than

  Ngoại động từ

  Nối (hai mảnh vải..) bằng đường khâu nối
  ( (thường) động tính từ quá khứ) có nhiều đường khâu; có nhiều sẹo (mặt)
  face seamed with scars
  mặt chằng chịt những sẹo
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) khâu nối lại, máy nối lại

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (tôpô học ) chỗ nối, đường nối

  Cơ - Điện tử

  Mối ghép, chỗ tiếp giáp, mốinối

  Cơ khí & công trình

  tạp chất (mặt vật rèn)
  vết ghép

  Hóa học & vật liệu

  mạch mỏng

  Xây dựng

  khe để theo hình dạng (của công trình)
  khe nối
  đường ghép
  vỉa kép mạch xây

  Kỹ thuật chung

  chỗ hàn
  kẽ nứt
  khâu nối
  fabric seam
  đường khâu nối
  khe
  khe mộng
  khe nứt
  khớp nối
  đường may
  đường hàn
  soldered seam
  đường hàn nối (hộp đồ hộp)
  weld seam
  vết hàn, đường hàn
  đường nối
  đường xoi
  lớp
  lớp kẹp
  gấp mép
  gấp mép nối
  gờ
  hàn nối

  Giải thích EN: A line formed by joining two separate pieces, as in the resistance seam-welding process.

  Giải thích VN: Một thanh hình thành bằng cách nối hai mảnh tách rời trong quy trình hàn nối.

  mạch nối
  mạch (vữa)
  may nổi
  mép gấp
  mối khâu
  mối ghép
  riveted seam
  mối ghép đinh tán
  riveted seam
  mối ghép tán đinh
  mối hàn
  mối nối
  mộng
  thin seam
  vỉa mỏng
  mộng xoi
  rãnh
  rìa xờm
  tầng
  floor of seam
  vách tầng khai thác
  seam soil
  đất tầng
  vạch hàn
  vết nứt nhỏ
  vỉa
  vỉa kẹp
  viền gấp
  uốn mép

  Kinh tế

  độ trắng mịn
  đường nối
  sự cuộn mép hộp

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X