• Hóa học & vật liệu

    quy trình cracking Fleming

    Giải thích EN: A thermal cracking method for heavy petroleum fractions in a vertical shell still under pressure. Giải thích VN: Một phương pháp cracking nhiệt cho các phân đoạn của dầu nặng dưới áp lực cao.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X