• Thông dụng

  Danh từ

  Hướng bay

  Điện tử & viễn thông

  đường chuyến bay

  Kỹ thuật chung

  đường bay
  actual flight path
  đường bay thực tế
  flight path angle
  độ dốc đường bay
  flight path levelling
  giữ thăng bằng đường bay
  flight-path computer
  máy tính dẫn đường bay
  guaranteed flight path
  đường bay được bảo đảm
  indicated flight path
  đường bay được chỉ thị
  inject into a flight path
  đặt vào đường bay
  intended flight path
  đường bay chủ định
  takeoff flight path
  đường bay cất cánh

  Xây dựng

  quỹ đạo bay, đường bay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X