• /in´tendid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có định ý, có dụng ý, mong đợi
  the intended effect
  kết quả mong đợi
  this is a magazine intended for intellectuals
  đây là tạp chí dành cho giới trí thức
  Sắp cưới, đã hứa hôn
  an intended wife
  vợ sắp cưới

  Danh từ

  (thông tục) vợ sắp cưới, chồng sắp cưới

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X