• /´flu:tiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thổi sáo
  Sự nói thánh thót, sự hát thánh thót
  Sự làm rãnh máng (ở cột)
  Sự tạo nếp máng (ở quần áo hồ cứng)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  sự đào đường
  sự tạo rãnh (cột)

  Giải thích EN: A pattern of long vertical grooves (flutes) cut in the surface of a column or other member. Giải thích VN: Một chi tiết rãnh theo chiều đứng trên bề mặt cột hoặc các bộ phận khác.

  Kỹ thuật chung

  sự đào rãnh
  sự khía rãnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X