• /´fut¸hould/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chỗ để chân; chỗ đứng
  (nghĩa bóng) địa vị chắc chắn, vị trí chắc chắn

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  chỗ để chân
  chỗ đứng

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X