• /nitʃ/

  Thông dụng

  Danh từ

  (kiến trúc) hốc tường (thường) để đặt tượng...
  (nghĩa bóng) chỗ thích hợp
  niche in the temple of fame
  quyền được người ta tưởng nhớ đến công lao

  Ngoại động từ

  Đặt (tượng) vào hốc tường
  to niche oneself
  nép; náu; ngồi gọn

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  vách đáy

  Y học

  hốc, ổ

  Kỹ thuật chung

  hốc tường

  Giải thích EN: A hollowed recess in a wall, usually for displaying an urn or sculpture..

  Giải thích VN: Một hốc lõm trong tường, thường được dùng để trưng bày các bình hoặc tác phẩm trạm khắc.

  hõm tường
  ngách
  electrotechnical niche
  ngách đặt thiết bị điện
  tunnel niche
  ngách tunen

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X