• /´ræmpa:t/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thành luỹ
  Sự phòng vệ, sự phòng thủ, sự bảo vệ
  a rampart against infection
  sự bảo vệ chống lại nhiễm trùng

  Ngoại động từ

  Bảo vệ bằng thành luỹ
  Xây đắp thành luỹ (quanh nơi nào)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  tường đất

  Kỹ thuật chung

  chiến lũy
  lũy
  đê chắn
  thành lũy
  tường chắn

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X