• /frɔ:/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thơ ca) băng giá

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  arctic , boreal , freezing , frosty , gelid , glacial , icy , polar , wintry

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X