• /´a:ktik/

  Thông dụng

  Tính từ

  ( Arctic) (thuộc) bắc cực; (thuộc) phương bắc
  Giá rét, băng giá
  arctic weather
  thời tiết giá rét

  Danh từ

  The Artic bắc cực
  ( số nhiều) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) ủng bao (ủng cao su bọc ngoài một đôi giày khác)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bắc cực

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  adjective
  tropic

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X