• /´ful¸bloun/

  Thông dụng

  Tính từ
  Nở to (hoa)
  Đang phát triển mạnh
  a full-blown case of tuberculosis
  (y học) một trường hợp bệnh lao đang phát triển mạnh

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X