• /raip/

  Thông dụng

  Tính từ

  Chín
  ripe fruit
  quả chín
  Chín muồi; chín chắn, trưởng thành
  a ripe plan
  một kế hoạch đã chín muồi
  time is ripe for...
  đã đến lúc chín muồi để...
  to come of ripe age
  đến tuổi trưởng thành
  Đỏ mọng (như) quả chín
  ripe lips
  đôi môi đỏ mọng
  Đã nấu, ăn được rồi, uống được rồi
  ripe cheese
  phó mát ăn được rồi
  ripe wine
  rượu vang uống được rồi
  soon ripe soon rotten
  (tục ngữ) sớm nở tối tàn

  Nội động từ

  (thơ ca) chín

  Ngoại động từ

  Làm chín

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chín
  canning-ripe
  giai đoạn chín tới của sự bảo quản
  eating-ripe
  sự ăn chín
  full-ripe
  chín hoàn toàn
  quá chín

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X