• /´ful¸fledʒd/

  Thông dụng

  Tính từ
  Đủ lông đủ cánh ( (nghĩa đen) & (nghĩa bóng))
  Chính thức (có đầy đủ tư cách...)
  a full-fledged professor
  một giáo sư chính thức

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X