• /¸fʌlmi´neiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự xoè lửa, sự nổ
  Sự nổi giận đùng đùng
  Sự xổ ra, sự tuôn ra, sự phun ra (những lời chửi rủa...)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nổ
  sự gây nổ
  sự kích nổ

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X