• /¸detə´neiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nổ
  a nuclear detonation
  sự nổ hạt nhân
  Tiếng nổ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) sự nổ

  Vật lý

  sự làm nổ

  Xây dựng

  sự dẫn nổ
  sự nổ bom

  Kỹ thuật chung

  làm nổ
  nổ mìn
  sự gây nổ
  sự kích nổ
  sự nổ mìn
  tiếng nổ

  Địa chất

  sự kích nổ, sự dẫn nổ, sự gây nổ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X