• /´blou¸aut/

  Điện lạnh

  sự nổ cầu chì

  Kỹ thuật chung

  sự bật hơi

  Giải thích EN: A rupture of a container that suddenly expels or exhausts the air, gas, or liquid contained within..

  Giải thích VN: Sự rách, vỡ của thùng chứa làm cho không khí, hơi hoặc chất lỏng chứa bên trong đột ngột thoát ra.

  sự phun trào (dầu)

  Kinh tế

  bán nhanh hết

  Chứng khoán

  Chứng khoán bán chạy
  1. Saga.vn

  Địa chất

  sự phụt đột ngột

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X