• Kỹ thuật chung

    đường sắt leo núi

    Giải thích EN: A railroad system used in areas of very steep gradients, in which rack-and-pinion clutches are used to grasp the sides of the rails. Giải thích VN: Hệ thống đường ray được dùng ở những khu vực có độ nghiêng dốc đứng, thường dùng kiểu khớp thanh răng - bánh chuyền để liên kết các cạnh ray.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X