• (đổi hướng từ Gradients)
  /´greidiənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Dốc, đường dốc; độ dốc
  a steep gradient
  đường dốc tuột
  speed on a gradient
  tốc độ lên dốc ( ôtô)
  (vật lý) Građien
  temperature gradient
  građien nhiệt độ
  pressure gradient
  građien áp suất

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (hình học ); (vật lý ) građiên của một hàm
  gradient of a function
  građiên của một hàm
  energy gradient
  građiên năng lượng
  presure gradient
  građiên áp


  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Gradien, độ dốc

  Xây dựng

  đoạn đường dốc
  građien
  critical hydraulic gradient
  građiên thủy lực tới hạn
  density gradient
  građiên tỷ trọng
  flotation gradient
  građien tới hạn
  geothermic gradient
  građien địa nhiệt
  gradient of function
  građien của hàm
  hydraulic gradient
  građiên thủy lực
  low-gradient
  građien nhỏ
  maximum gradient
  građien tới hạn
  moisture gradient
  građien độ ẩm
  moisture gradient
  građiên độ ẩm
  pressure gradient
  građien áp lực
  road gradient
  građiên đường
  subsidence gradient
  građiên độ lớn
  temperature gradient
  građiên nhiệt độ
  water table gradient
  građien áp lực nước
  građiên
  critical hydraulic gradient
  građiên thủy lực tới hạn
  density gradient
  građiên tỷ trọng
  flotation gradient
  građien tới hạn
  geothermic gradient
  građien địa nhiệt
  gradient of function
  građien của hàm
  hydraulic gradient
  građiên thủy lực
  low-gradient
  građien nhỏ
  maximum gradient
  građien tới hạn
  moisture gradient
  građien độ ẩm
  moisture gradient
  građiên độ ẩm
  pressure gradient
  građien áp lực
  road gradient
  građiên đường
  subsidence gradient
  građiên độ lớn
  temperature gradient
  građiên nhiệt độ
  water table gradient
  građien áp lực nước

  Kỹ thuật chung

  độ chênh lệch

  Giải thích VN: Đại lượng vectơ đặc trưng cho độ thay đổi thông số của một trường vô hướng như điện trường, trọng trường v.v...

  downward gradient
  độ chênh lệch dần
  falling gradient
  độ chênh lệch dần
  độ dốc dọc
  độ dốc mái
  độ dốc
  độ nghiêng
  gradient due to super-elevation
  độ nghiêng do siêu cao
  gradient post
  trạm đo độ nghiêng
  dốc
  đường dốc
  falling gradient
  đường dốc xuống
  rising gradient
  đường dốc lên
  room-height air temperature gradient
  đường dốc nhiệt độ phòng
  đường dốc, građien

  Giải thích EN: An inclined surface, such as a roadway or ramp.

  Giải thích VN: Bề mặt nghiêng dốc như lòng đường hoặc thang lên máy bay.

  građien giảm
  mái dốc
  sự nghiêng
  tốc độ

  Địa chất

  gradien, sự dốc, hàm lượng, sự nghiêng, lớp, loại, cấp, bậc, độ cao nền tầng, độ dốc dọc của đường

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X