• /gæf/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sai lầm, lầm lỗi
  Câu nói hớ, việc làm hớ

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  correction

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X