• /pə´tikjuləli/

  Thông dụng

  Phó từ

  Một cách đặc biệt, đặc thù; cá biệt, riêng biệt
  particularly good
  đặc biệt tốt
  generally and particularly
  nói chung và nói riêng
  Tỉ mỉ, chi tiết

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  đặc biệt
  nhất là

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X