• /´gæsiəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) thể khí

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) thể khí

  Hóa học & vật liệu

  giống khí

  Kỹ thuật chung

  chứa khí
  gaseous air
  không khí chứa khí
  khí
  dạng ga
  dạng khí
  gaseous active medium
  môi trường hoạt động dạng khí
  gaseous air
  không khí dạng khí
  gaseous combustion product
  sản phẩm cháy dạng khí
  gaseous dielectric
  điện môi (dạng) khí
  gaseous fuel
  nhiên liệu dạng khí
  gaseous insulant
  chất cách điện dạng khí
  gaseous waste
  chất thải dạng khí
  thể khí

  Địa chất

  (thuộc) khí, dạng khí

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  effervescent , aeriform

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X