• (đổi hướng từ Ammunitions)
  /æmju'niʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đạn dược
  ammunition belt
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) băng đạn
  ammunition depot
  kho đạn
  ammunition factory
  xưởng đúc đạn
  ammunition waggon
  toa chở đạn dược
  ammunition
  Hòm đạn
  (nghĩa bóng) lý lẽ, sự kiện (để công kích hay bào chữa)
  (sử học) quân trang quân dụng
  ammunition boots
  giày quân dụng
  ammunition bread
  bánh quân dụng
  ammunition leg
  (thông tục) chân gỗ, chân giả

  Ngoại động từ

  Cung cấp đạn dược

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X